Saumatonta työskentelyä Ilmalantorin työmaalla Raksakameran kuva-aineiston avulla

Käytimme Raksakameraa valvontatyön tukena ja siitä oli hyötyä töiden aikataulullisessa valvonnassa ja töiden etenemisen seuraamisessa.

- Ilkka Julkunen, Site Supervisor, Ramboll CM OyKäytimme Raksakameran kuva-aineistoa aikataulujen ja työntekijöiden tehtävien yhteensovittamisessa sekä tarkan tilannekuvan muodostamisessa. Lisäksi kuvien avulla oli helpompi keskustella työmaan kanssa etänä silloin, kun emme päässeet käymään työmaalla.

- Juuso Luoto, Tiimipäällikkö, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala

Ilmalantorin työmaa keväällä 2022

Ilmalantorin työmaaRaksakameran kuva Ilmalantorin työmaalta 29.5.2022.

Julkaistu 2023-04-10